Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2001:
David Bolles
 

Post Conquest Mayan Literature

U Xoc Kin

 
       u yax uazak pach
 
b001   hunil Kan lob; cup caanil, cup ikal, chac, u dzoc uiili
 
ca Chic Chan lob
 
b005   oxil Cimi lob
 
canil Man Ik utz
 
hoil Lamat utz
b010    
uacil Muluc utz; u xocol yoc kin, u kin noh hai
 
uucil Oc lob; pec chac yani
 
b015   uaxacil Chuen lob
 
bolon Eb utz, lob xan
 
lahun Ben lob
b020    
buluc Hiix lob
 
lahca Men lob; u lubul hai tu cuch haabil Muluc,
u cappel yoc uiil ma lob
b025   oxlahun Cib utz; yalcab muyal
 
hunil Caban utz
 
cabil Edznab utz; utz kin utial cahtal
b030    
oxil Cauac utz; u hoppol hai, u kin u kaxal hai
 
canil Ahau lob; yal kaba Ah Toc
 
b035   hoil Imix lob
 
uacil Ik lob; u kin hai
 
uucil Akbal lob
 
     u uazak pach tu caten
 
b040   uaxacil Kan lob
 
bolon Chic Chan utz, lob xan
 
lahun Cimi utz
b045    
buluc Man Ik lob
 
lahca Lamat lob
 
b050   oxlahun Muluc utz; u kin noh chac
 
hunil Oc utz; u kin noh chac
 
cabil Chuen lob
b055    
oxil Eb lob
 
canil Ben lob
 
b060   hoil Hiix lob
 
uacil Men lob; thol caan chac
 
uucil Cib lob; man kin ha
b065    
uaxacil Caban lob
 
bolon Edznab utz
 
b070   lahun Cauac utz
 
buluc Ahau utz; u tup kak Ah Toc
 
lahca Imix utz
b075    
oxlahun Ik lob
 
hunil Akbal lob
 
     u uazak pach tu oxten
 
b080   cabil Kan lob
 
oxil Chic Chan u cħa kak Ah Toc
 
canil Cimi utz; u ziyan ku
b085    
hoil Man Ik utz
 
uacil Lamat lob
 
b090   uucil Muluc lob
 
uaxacil Oc utz
 
bolon Chuen lob
b095    
lahun Eb lob
 
buluc Ben lob
 
b100   lahca Hiix u kin balam haabil
 
oxlahun Men utz; ppix ichnebal ppolom
 
hunil Cib lob
b105    
cabil Caban lob
 
oxil Edznab utz; payanbe utial u dzabal ziil
 
b110   canil Cauac lob
 
hoil Ahau lob
 
uacil Imix utz
b115    
uucil Ik lob
 
uaxacil Akbal lob
 
     u uazak pach tu canten
 
b120   bolon Kan utz; ti tach u dzabal ziil telae; ti chicam
 
lahun Chic Chan utz; u hoppol u kak Ah Toc
 
buluc Cimi utz
b125    
lahca Man Ik utz kin utial pakal
 
oxlahun Lamat lob
 
b130   hunil Muluc utz; cup caanil utial pakal
 
cabil Oc utz
 
oxil Chuen utz
b135    
canil Eb utz kin utial ah cehoob
 
hoil Ben utz; u kal ikal, u chibal tok
 
b140   uacil Hiix lob
 
uucil Men utz
 
uaxacil Cib utz
b145    
bolon Caban utz
 
lahun Edznab utz
 
b150   buluc Cauac lob
 
lahca Ahau utz; licil u zihil ah miatzoob yetel
  ah dzibhuunoob, he max bin zihci
oxlahun Imix utz
b155    
hunil Ik utz kin utial al mehenoob
 
cabil Akbal lob
 
     u uazak pach tu hoten
 
b160   oxil Kan lob
 
canil Chic Chan lob; yal kaba Ah Toc
 
hoil Cimi lob
b165    
uacil Man Ik lob
 
uucil Lamat lob
 
b170   uaxacil Muluc kalab ppix ich u tzacul
  utz cup caanil
bolon Oc lob
 
lahun Chuen lob; u ziyan chetun cimil, hoppel kin kalic,
b175     chac ikal yani
buluc Eb lob
 
lahca Ben lob
 
b180   oxlahun Hiix lob; chetun cimil yani
 
hunil Men ti ulah chetun cimil
  u zizcunabal ti ku
cabil Cib lob; u ziyan ku
b185    
oxil Caban lob
 
canil Edznab lob
 
b190   hoil Cauac lob; chac ikal
 
uacil Ahau lob; u hokol chacmitan cħoc ti hadzcab
 
uucil Imix lob
b195    
uaxacil Ik lob
 
bolon Akbal lob
 
     u uazak pach tu uacten
 
b200   lahun Kan lob
 
buluc Chic Chan u tup kak Ah Toc
 
lahca Cimi lob
b205    
oxlahun Man Ik lob
 
hunil Lamat lob; u takal u kab balam
 
b210   cabil Muluc lob
 
oxil Oc lob; u cħa kak Ah Toc, balam haabil,
  ik yani
canil Chuen lob
b215    
hoil Eb lob
 
uacil Ben lob
 
b220   uucil Hiix lob
 
uaxacil Men lob
 
bolon Cib utz
b225    
lahun Caban u ziyan ahau
 
buluc Edznab utz
 
b230   lahca Cauac utz
 
oxlahun Ahau utz; ik yani
 
hunil Imix utz
b235    
cabil Ik utz
 
oxil Akbal utz; hahal telae
 
     u uazak pach tu uucten
 
b240   canil Kan utz; hahal telae
 
hoil Chic Chan utz
 
uacil Cimi utz; u ziyan ku, u kin yan chac
b245    
uucil Man Ik lob
 
uaxacil Lamat lob; u nicħ co hun ahau, coil u uich
 
b250   bolon Muluc lob
 
lahun Oc u hoppol u kak Ah Toc
 
buluc Chuen utz
b255    
lahca Eb utz
 
oxlahun Ben utz
 
b260   hunil Hiix lob; licil u zihil ahauob,
  licil u cimil uinicoob u xul ti
cabil Men lob
 
oxil Cib utz kin utial ah cabnaloob,
b265     licil u pakal cabi
canil Caban utz
 
hoil Edznab utz
 
b270   uacil Cauac utz
 
uucil Ahau utz
 
uaxacil Imix lob
b275    
bolon Ik lob; u kukum tok, cħapahal yani,
  kohaanil yani, ik tan yol uinic bin zihici
lahun Akbal lob
 
     u uazak pach tu uaxacten
 
b280   buluc Kan utz; u xul u kaxal hai, u kin pec chac,
  u ziyan chac
lahca Chic Chan lob; u lubul u noh ikal lae
 
oxlahun Cimi utz; u ziyan chac
b285    
hunil Man Ik u lubul u koch mehen palaloob,
  u kalal u koch, cħapahal yani
cabil Lamat lob
 
b290   oxil Muluc lob
 
canil Oc yal kaba Ah Toc
 
hoil Chuen lob
b295    
uacil Eb utz; zut ti kax xinximbale,
  utial ah cehoob
uucil Ben lob
 
b300   uaxacil Hiix lob
 
bolon Men lob
 
lahun Cib lob
b305    
buluc Caban utz, lob xan; cablil
 
lahca Edznab lob; u kalal hub, cimil yani,
  u kin u hokol chacmitan ya
b310   oxlahun Cauac utz
 
hunil Ahau lob; u hokol chacmitan cħoc tac metnal ti kin,
  ti akab, u hetun cizin chetun maya cimil yani
cabil Imix lob
b315    
oxil Ik lob; chac ikal
 
canil Akbal lob
 
     u uazak pach tu bolonten
 
b320   hoil Kan lob
 
uacil Chic Chan lob; licil u hokol u budzil ti caan,
  ti chikin cu yuchul
uucil Cimi utz; u ziyan chac, u pec chac, ticin pec,
b325     u kin hai, u tup cech al tac hai xan
uaxacil Man Ik utz; u ca kin hai,
  utz kin ti ah numyaob
bolon Lamat lob
 
b330   lahun Muluc lob
 
buluc Oc utz; u tup kak Ah Toc,
  yalcab muyal
lahca Chuen lob; u lubul u koch ah kinoob yetel al mehenoob
b335     yetel ah bobatoob, licil ppix ich lae
oxlahun Eb lob; u kin ppix ich
 
hunil Ben lob; cħapahal, chacuil yani,
  licil u lubul kohaanil
b340   cabil Hiix lob
 
oxil Men lob; u cħa kak Ah Toc
 
canil Cib lob; u lubul u koch al mehenoob ti ppix ich
b345    
hoil Caban lob; u lubul u koch al mehenoob ti cħapahal
 
uacil Edznab lob
 
b350   uucil Cauac lob
 
uaxacil Ahau lob; licil u nupptun cizin, chetun cimil
 
bolon Imix lob
b355    
lahun Ik lob
 
buluc Akbal u lubul u koch ah kuleloob ti cimil
 
     u uazak pach tu lahunten
 
b360   lahca Kan u lubul u koch ahaulil uinicoob ti
  cimil yetel cħapahal, ppix ich bin yanaci
oxlahun Chic Chan lob
 
hunil Cimi lob; u lob kin ti xabalbaob cizinoob,
b365     lay u hach talanil kin
cabil Man Ik lob
 
oxil Lamat lob
 
b370   canil Muluc utz; u kin u pec chac, u zut muyal,
  nocoy caan, u cħaalba ku
hoil Oc lob
 
uacil Chuen lob; u kalal hub, u chibal hub yani,
b375     u yail kin
uucil Eb lob
 
uaxacil Ben lob
 
b380   bolon Hiix lob
 
lahun Men lob; u hoppol u kak Ah Toc,
  u pec chaci
buluc Cib lob
b385    
lahca Caban lob
 
oxlahun Edznab yoc uiil, yoc noh uah payanbe,
  ua tu kaxal hai, chikin chac
b390   hunil Cauac lob; ceel yani
 
cabil Ahau lob; ceel xan, chac ceel
 
oxil Imix lob
b395    
canil Ik lob; u kin hai, zataan uiil lae
 
hoil Akbal lob; u kin ha xan
 
     u uazak pach tu bulucten
 
b400   uacil Kan utz; u hoppol hai
 
uucil Chic Chan utz
 
uaxacil Cimi utz
b405    
bolon Man Ik lob
 
lahun Lamat lob
 
b410   buluc Muluc utz
 
lahca Oc lob; licil u pec chikin chac
 
oxlahun Chuen lob
b415    
hunil Eb lob
 
cabil Ben lob
 
b420   oxil Hiix lob
 
canil Men utz; yal kaba Ah Toc
 
hoil Cib utz; yoc uiil
b425    
uacil Caban utz; yoc uiil
 
uucil Edznab utz; u kinil yoc uiil, yoc noh uah
 
b430   uaxacil Cauac utz
 
bolon Ahau utz; u cħaalba ku, u ziyan ku
 
lahun Imix lob
b435    
buluc Ik u hokol yik hub, u kin hai, ca chac
 
lahca Akbal utz
 
     u uazak pach tu lahcaten
 
b440   oxlahun Kan u coil kinal ahau ku
 
hunil Chic Chan utz
 
cabil Cimi utz
b445    
oxil Man Ik utz
 
canil Lamat utz; licil u lubul ha, hach kam chac
 
b450   hoil Muluc lob; u cħa u kin hai
 
uacil Oc lob
 
uucil Chuen lob
b455    
uaxacil Eb utz, lob xan
 
bolon Ben utz
 
b460   lahun Hiix utz
 
buluc Men utz; u tup kak Ah Toc
 
lahca Cib utz
b465    
oxlahun Caban utz; licil u zihil cabnal
 
hunil Edznab lob
 
b470   cabil Cauac lob
 
oxil Ahau u cħa kak Ah Toc
 
canil Imix lob
b475    
hoil Ik lob; chac ikal
 
uacil Akbal lob
 
     u uazak pach tu oxlahunten
 
b480   uucil Kan lob
 
uaxacil Chic Chan lob
 
bolon Cimi utz
b485    
lahun Man Ik lob
 
buluc Lamat lob; u nupptun cizin oxppel kin,
  lay uchuc ppix ich, hun cħabtan kin
b490   lahca Muluc hun cħabtan, oxppel akab u ppix ich,
  u cappel u kinil u nupptun cizin
oxlahun Oc utz; u kin hai, u kin chac
 
hunil Chuen lob; ua bin lubuc hai, kintunyaabil u cuch
b495    
cabil Eb lob; yoc uiil
 
oxil Ben lob; zutoob ti kax ah ximbaloob
 
b500   canil Hiix u takal u keban yahaulil caboob
 
hoil Men lob
 
uacil Cib lob; xinximbal ah zutulzutoob ti kax
b505    
uucil Caban lob; utz kin ti ah paazal cehoob
 
uaxacil Edznab lob ti ah kuyan uinicoob
 
b510   bolon Cauac utz ti yahaulil caboob
 
lahun Ahau u hoppol u kak Ah Toc,
  u kin hai
buluc Imix lob ti bataboob
b515    
lahca Ik lob; ik tan yol uinicoob bin zihici
 
oxlahun Akbal lob; licil ppix ich,
  u kin hai

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Main Index

Return to top of page