Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2001:
David Bolles
 

Post Conquest Mayan Literature

  u uudz katunoob II
 
ea40 u kahlay u miatz naatil ichil u anahteil
uay cu hokzabal tu luumil Ni Tun Dzala
Chactemal, Tah Uaymil, Holtun Itza, Chichimila
ca utzac yoheltabal u cuch u ximbal katun
ca bin kuchuc tu kinil u cumtal hun hun dzit katun, u cuch katunoob
ea45 licil u naatabal uabal u cuch numya tzolaan tac ti u talel ti kin
licil u binel dzacab kin cu talele
halibe, ocliztubaob u maxil katun
coc ix u katuniloob
oklem ix u uichoob
ea50 ua utz ua lob yani
bay dzibaanil tumen ah kulem dziboob
u than u yumil caan yetel luum
colop u uich kin tal caanal
lay dzabi tiob ---noob tu chun luum, tu chun c’ uinicile
ea55 ---h tohil than tu kulem dzibil, tu yuunil reportorio
minaan zipaani
ti cici ilabi tu dzabal ti yuunil
heklay tumeneloob cantul cħibaloob taloob ti caan
ah kab caan, ah itz caan
ea60 u halach uinicoob, yahauliloob cab
Zacal Puc, Holtun Balam
Hocħtun Poot, Ah Mex Cuc Chan
he ichil uuc kal haab ococ cristianoile
ti u humul hum ahauobi
ea65 u chuclum dzidz katuni
ti ix u chacaanpahal ah miatzi
ti ix u kat naat katuni
otzilhom u uich Chac Chuen coyi
ca bin uluc u yumil kulna yan chumuc cah ti Hoe
ea70 ulom tal ti lakin, tal ti xaman
tal ti chikin, tal ti nohol
u yub u thanil u cristianoil tu uuclahun tune
uchebal u hach nacal cristianoil
ulom u padreil, ulom u obispoil, sancto inquisicion
ea75 u than dios bin beeltabaci
mamac bin hauzic lae
 
 
Buluc Ahau Katun
 
e050 Buluc Ahau Katun u yax chun u xocol katun, u hun dzit katun
Ich Caan Ziho u hedz katun ti buluc Ahau Katun
ti lakin u talel ca uliob uay tac luumile
      u dzuliloob cab, zac uinicoob
chac u mex u mehen kin zac uinicoob, chac uinicoob, ah mexoob
bay okba coon ti taliob
e055 u chun nicte uah u uah, nicte ha u yaal
bey cħaaba Ah Itza
elom ti cab
ti tali zac petahom caanal, ti tali zac uaom che caanal
ti yulel zac tun lah pal ti caan, u zac ibteil caboob
hun lub, hun auat u talel
e060 a uiliceex yahal cab, a uiliceex mut
ulicoob hunac ah mol cheob, hunac ah mol tunichoob
mol tun u can, mol tun u than; hun zipil u can, hun zipil u than
okliz u than hahal ku ta uoleex, yet yulel u yumil c’ pixani
lay bin yet kalalpahac ti baalcah tuzinil, u than kulil ku caanal
e065 lay u dzaic ti mazcab, lay ti hokzic ca u kaxtic, ca u hadzab
ti tali a uidzineex, a zucuneex
kameex a uulaex, ah mexoob, ah puloob tu chicul ku
ti tali a zucuneex, ah tan tunoob
hopom kak tu ni u kaboob
e070 hoppom hicħ cali, yet ulic u zabanoob yetel u taboob yokol baalcah
coil bin u katunil, coil bin uchuc lob
mac to uil ah kin, mac to uil ah bobat
ualac u talel tan cah maya patan tu Chi Cħeen Itza
tu patan tac yax cul, he ix tac puleex yalan patan
e075 zamal, cabe ti tali mehenexe
cħaabaex a manzeex u cuch numya, u katunil cal ya, cal numya
lic u talel yam a cahalexe
he katunil tu culhi lae; u katunil numya, u katunil u tza cizin
ti culhi ichil buluc Ahau Katun
e080 lay tu bin katic u ziyan ku teex yetelobe
he ix u kaba yah kinobe; ah miznilac pe, coil u uichoob
tu kinil u talel ta tanexe tu yabal numya mehenexe
ma tuzbil u than ku; hach al u cuch katun
lic u talel u betah baali; u than u yumil caan yetel luum
e085 bey hach al u cuch katun ti culhi ichil cristianoil
ualac cu talel ppentacil than, ppentacil tunich, ppentacil uinic
he ix halach uinicoob; ah ca kin dzamoob, ah ca kin poopoob
ichil u uayab haab ti yan u coil kinilobi
bulucpiz u luch, mol yam u mut u uich ti yahaulili
e090 bineex cimic, bineex cuxlac;
      he ix ca naateex u than cuxul uooh lae
ah Mayapane u mehenuba tu hunal
ca tun tac ti cultal; ca yalah u xicin u mehen
ti yan u ppoc tu hole, ti yan u xanab ti yoce
ti yan kaxaan u tab tu nake; he ualac u talele
 
 
bolon Ahau Katun
 
e130 Bolon Ahau Katun u ca dzit katun cu xocol
Ich Caan Ziho u hedz katun ti bolon Ahau Katun
yuklahom baalcah tuzinil uay tac luume
ti ix u hoppol u pakal kuna yan chumuc cah ti Ho
u kakal na, u xiuil xitel na dios citbil
e135 ban meyah chumuc cah u cuch katun, u numya baalcahi
hoppom hicħ cali, yet ulic u zabanoob yetel u taboob yokol baalcah
hopom kak tu ni kaboob u zac ibteil caboob
ti tali alan idzinil ichil u cal tza, u cal patan
ti ix u noh ocol patani, ti ix u noh ocol cristianoil
e140 ti ix u kamah u patanobi u dzuliloob cabi
ti ix yulel u yumil c’ pixani
ti ix hun molhi cahi ti tzucentzucil ti u hol u poopobi
ti ix u hoppol tu caanal cristianoil
ti ix u hoppol tu caanal santo ok olali
e145 ti ix u hoppol yocol ha tac poloob
ti ix edzlahi u chun uucppel sacramentoil
ti ix u uatal catul p---
lic u than kui; xanomi tali tu chi dios citbil
ti ix yulel zac tun lah pal ti caan
e150 zuhuy cħuplal u kaba u na uucppel chachac ek
u chucma tu bolonpiz haabil ah bolon Ahau Katun
tu taninah cristianoil
tu bolon dzacab tun te caanale, oxlahun Edznab u kinil te ti caane
bay ix uay ti luume
e155 ti caanal xol, ti caanal ual
emom tab
bolonpiz u lac, bolonpiz u luch
bey cħaaba Ah Itza
kameex a uulaex, talel u caah c’ zucunobe
e160 ma tub a dzaic a uulaex
bin a hanteexoob, bin ix u hanteexoob xan; ti tali lae
 
 
uucil Ahau Katun
 
e190 uuc Ahau Katun u yox dzit katun cu xocol
Ich Caan Ziho u hedz katun ti uuc Ahau Katun
Yaxal Chac u uich ti yahaulil, ti yah miatzil
tan u pax cabal, tan u zoot caanal
nicte uah u uah, nicte ha u yaal
e195 ti u hoppol u tzuc achil ah miatzobi
ti u hoppol u becħkab nicteil, u becħkab katunil
ti u hoppol u tzintzin loc katun
codzbal u uich, kuy u cal, kuy u chi, mudz u uich, pudz u tub
nicte u buc, nicte u uich, nicte u pol,
      nicte u xanab, nicte u ximbal
e200 tu xiblalil, tu cħuplalil,
tu batabil, tu justiziail, tu chunthanil,
tu escribanoil, tu ah camzahil, tu nohochil, tu chanchanil
lay bin hun yuklahom ti balcah
yumyah u netzil uit kuk yetel yaxum
Amayte Kauil u uich
e205 bin u tuz coil than
coil u uich ti yahaulil, tu halach uinicil, tu chac uen co
balam ochil, balam cħamacil
ma tub u dzalab u than katun
minaan to nohoch caan
e210 ti u hach zatal caan yetel luum tiobi
ti u hach zatal zubtali
ti u hicħil u cal u halach uinicil cahi,
      yahaulil cabi, u bobatil cahi
yah kin maya uinicobi, banban hicħ cal u cuch katun
zatal tun u naat, zatal tun u miatz
e215 bey cħaaba Ah Itza
a meheneexoob toh bin ilic u hidzib te katun, u baxal katun
uucppel u lac, uucppel u luch
kameex a uulaex, ti talel ichil a cahalexe
talel u caah u kat a cristianoilexe tu tan kin uale
 
 
hoil Ahau Katun
 
e250 Ho Ahau Katun u can dzit katun cu xocol
Ich Caan Ziho u hedz katun ti Ho Ahau Katun
u tepal u maxil katun; chich u uich, chich u mut ti yahaulil
ti u yuchul cħuy tab ti baalcah
ti u yuchul hicħ cali tu nucil uinicoob
e255 ti u cimil noh cħibali
banban hicħ cal u cuch katun
ua cu hicħil u cal batabil cah tela
ti u hoppol chibil al, chibil mehen, coco al, coco mehen
concon al, concon mehen
e260 ti tali u binel u uich ku, u uich Kauil
tu can helebil caan, tu can helebil be
ti u hoppol u tza cizin ti baalcahi
ti ix u yulel u kin chac uezili
ti u hoppol uiih, yukchahom ti baalcahi
e265 ti u likil u cal holil och ti chibali
ti u likil u cal chac ahau can ti chibali
nicte u kanche; culic tu dzam ti u chaan tan kiuic, tan poop
ah ca kin dzam, ah ca kin poop
balam och, balam cħamac, pek u mut
e270 batab och, batab cħamac, batab ah pic,
ah dzudz, u dzutanil cahobi
machom u caah u puczikal
pan u ca dzic uinicil
otzilhom u uich ti kinil uil u cuch katun
e275 ti tali, ti ix emi u hol chamal cħaabci u yumil baalcah
tu kin yan bin yubah okot bobat ox chac nicen chac xulab
Chac Uayab Cab
u balic u zoot yah dza ul c’ puczikal
      ichil patan tu cal ya, tu cal tza
cum u tal; xin ca in lahab ix a pax,
      cech uidzin, zucun ah xaclam pat
tech u uichile, ix tolil och u katunile
e280 tu tabzah ca haan
uchi u balamil cab tu catuli, batab och yetel ah xaclam pat
maya cimlal bin dzaicoob; u chun u xob ee dzedzecil cuchie
tu kakatah tuni Ah Itza hele lae
tu chicchic u zoot katun, tu keban than katun tan cah Mayapan
e285 chac xuyua patan
tu lachlam pach balam ah cab coh tu chibal katun, tu chibal haab
zidzil yahaulil, u xul u numya, maya cimil
ti u zeb talel ah uaymiloob u cħaic u toh ti baalcahi
u than ku caanal uchom uale
 
 
Oxil Ahau Katun
 
e320 Ox Ahau Katun u ho dzit katun cu xocol
Ich Caan Ziho u hedz katun ti Ox Ahau Katun
ek cocay mut u uich ti yahaulil, ti yah miatzil
cib yan u uich, muk yan u uich, pat yan u uich
zidzil dzutal dzut u tza cizini
e325 ti yemel ox ualah u le zilili
ti tali u cuch katun
uchi uucppel haab u chibal ox ualah u le zilili
zakil haabil, balam haabil, zinic balam haabil
zac patay chacil, thul caan chacil, bohol caan chacil
cħuhum caan chacil, caanil chacil, kuch caan chacil
e330 thelen chacil, cehil chacil
pan cħin cħin
ox cħuylah xuthen
ox cuchlahom yal max
ulom ix uezil ti baalcahi
e335 hopom kak tu xulub yuc Ich Caan Ziho
haulahom u keulel chac bolay tan kiuic
ox multun tzekil
ix pom kakil
banban hicħ cal u cuch katun
e340 ti tali u cuch numya
codzbal u uich ah ca kin poop, ah ca kin dzam
okom bulcum, okom yaxcach tu can xay be
ti taliob tan yol che, ti ual tu kamic u matan ah uuc yol zip uale
pek u mut
e345 la u tahoob katun, auatnom u pixan tu hol baalcah
he ten cen Ox Ahau Katune; cumtal in caah Ich Caan Ziho
he ten cen Caesar Augusto
cumtal in caah in kamic in matan tan yol che, tan yol aban
u dzoc u than katun;
ma tuzbili u than kulil ku caanal ceex uidzinexe
 
 
Hunil Ahau Katun
 
e420 Hun Ahau Katun u uac dzit katun cu xocol.
Emal u hedz katun ti Hun Ahau Katun.
Tu kinil yemel ix puc yol ha, ix ual icim, ix ual cuy
emom zum, emom tab
ox kaz u than, ox kaz u ton, ox kaz u tucul
e425 ox kaz u yol ti yahaulili, ti yah miatzili
Amayte Kauil u uich ti yahaulil
ti yulel u yanal thani, u yanal cani
bin ix okomac yol baalcahi tuzinil
bin ix okomac yoloob u halach uinicil baalcah
e430 dzedzec ocaan ti yol, ma ix ocaan ti yol xani
pecnom u xik cab, pecnom chumuc cab, pecnom chumuc luum
ti yemel u justicia kulil ku ti caanil, u than hahal ku
u koch baalcah yokol nicte, yokol zac ibteil cah, yokol chac uen co
ti yulel hun pic ti ax ti chibali, ti yulel Canul ti chibali
e435 ti yulel balam ti chibali
uucppel haab u chibal hun pic ti ax, uucppel haab u chibal Canul
ti yemel u koch tulacal tal ti caan
u koch baalcah tuzinil, u koch chakani
likom chaan ti bateel, likom ho tzuc chakan ti bateel
e440 u chaan katun hun Ahau Katun
ti yemel u tzicil ah ben tenal dzuli
ox mucħhom yala, hunkalhom yala ah canaan zuz, ah canaan kaknab
ah Uaymil bey ah Emal ox mucħhom yala tan kaknab
ti yemel u ma xul ahaui, xotom ahaui, u xot u tabil u cuch numya
e445 ti yemel ah mektan
ca zihi hoyic u uich u maxil katun, u zuyil cab
xotic u yicħac cħuyum thul, ah cab coh, u cħamacil cah
maya cimlal, chetun cimil tumen uiih, chacmitan uiih, xe kik
oc na kuchil u cuch hun Ahau Katun
e450 okom yaxcach, okom bulcum tu hol can be, tu hol can heleb
ti u mucul nicteil, cuxul muc u cuch katun
ti tali chac zidzil
u dzoc zidzil, u dzoc cotz,
      u dzoc numya ti baalcah, ti ah dzutul dzutoob
he ix ma tac kul uinicobe
e455 minaan toc lukzah, minaan zidzil yetel pocħil
ti ix yemel u cuch patani, ti ix yemel u cuch tzai
ti ix u hidzil u tza cizini
lom tok tza, hoc muc tza, dzon bacal tza,
      cum tan tza, pucħ tun tza
pek u mut, ah kuch u mut
e460 pan u ca dzic uinicil
och u uich ti yahaulil
yah chi ul uiil, yah zatul kauil,
u bobochil uiil, yah zatul hanal
ma ix tan yoczicoob ti yol maya uinicobi
e465 bin kayac ichiloob u than dios, u yumbil caan
ca u tohcintubiloob
ca u pacħint tu lobil u beloob u nuucili ti maya uinicoob
ma u kat yuboob u than diose ena yumbiloob ah xotkinobe
bala ta thane hun lukul ah cici olal u balamil cabe
haxom kak tu chicul maya zuhuy Hunab Ku, tu zuhuy hunab iglesia
e470 ti yauati; lay u yub u than u yumil caan, u yumil yokol cab
ti ix yemel noh katun yokol u zac ibteil cahi
oheltabal ua halach chich yoc yolalobi
kintunyaabil tu pach yan to tu kin hunac tzuc ti cab
u dzoc katun bey yili u beeltabal tu kuchul u uudz katune
e475 ti ix u chaan ua pani
u hidzib te katun lae tan yol che u kamic u matan Caesar Augusto
alan idzinil; dzidzi al, dzidzi mehen tali ti baalcahi
ti ix yulel ahau ti naatal naat
ti nacom u uich u mehen kui
e480 ti ix yulel obispoi, santo inquisicion u kaba, yetel Xau Ul
u kat yoc olal yetel cristianoil
he ix bin dzocebal u thanile noh katun
kakal mozon chac u cuch katun
tzolen chacil, thul caan chacil, u lobil katun
e485 hun cħic xulil yoczah
ti ix u katabal probari yetel uuc zap yibnel cab
ti u hach chichhal u tantabal diosi
u dzoc u kamic u takin antacristo; ma tali antacristo
ma u kat c’ yumil ti diosi
e490 ma u zatal katun lae uay tac petenil
tumen c’ zihnail lay peten lae
he u chun lay antacristoil lae, dzutul dzutil
tu kikel ulak uinicil tu mukya, tu numya
tamuk cu hanal hun huntuli
he cu talel hoppel uich che tu hanal cab cohi, ah ben tenal
e495 bey lay tun ya tu yol u yumil caan
ix pom kak u dzoc u than katun
likom katun habana oxlahun bak chem lae
 
 
lahcabil Ahau Katun
 
e550 Lahcabil Ahau Katun u uuc dzit katun cu xocol
Zaclactun u hedz katun ti lahca Ahau Katun
Yaxal Chuen u uich ti yahaulil
buleb caan chac u uich ti yahaulil
okom yan tu caanil kin, yan tu caanil akab
e555 cuchpachhom holil och
ti yemel chactun uezil
hoyic u uich u maxil katun
cicilnac, papalnachom u puczikal yah belnalil cabi
      tumen u zaual katun
katun tepal, katun ahaulil, katun than
e560 katun hanal, katun ukul, katun ximbal, katun belnalil
ti tali u katun noh xib, u katun ix nuc, u katun palal
u katun holcan, u katun tancelem
ti tali zidzil belnalil, zidzil batabil
hun kin, hun uay u dzam, u poop
u alcab katun, u oc yail tepal;
ti u likil che yetel tunich ti bateeli
e565 tancoch katun utzi, tancoch katun lobi
uacppel haab lobi, uacppel haab utzi
latulah ca dzacab katun ti u katal ok olal ti yah belnalil cabi
ti u katal uuc dzacab yibnel cabi
ti u katal u libroil cahi ti yah belnalil cabi
e570 lic u talel, kameex a uulaex; hun auat, hun lub u talel
hun pic ti ax u cuch katun
ox kazap yol, ox kazap u than
bin u tza u yum yetel u na tu zaual katun kekex yum, kekex na
Hunab Ku cu tzai yokol kanche
e575 u caah tu poop Lahcabil Ahau Katun, ayikal katun.
Bay heli xan punob cab, punob peten, punob tan chumuc cab.
Zutnom halal tan chumuc peten.
ti tali u yanal yahaulil baalcahi
ti yuchul ban meyahi
e580 ti u baxtabal yah belnalil cabi
ti culhi alcab katun, hul katun, dzon katun
bin yanac u dzon coco al, coco mehen tu tza katun
zatnom yal ix titibe
ti tali patanhali
e585 ti yemel ahau, cappel u poli
ti u baxtabal yah belnalil cabi
ek patay u uich tumen u zaual katun
ti ix u hatzal u cuch baalcahi
ti u katabal u takin ahaui hunac ah menil, hunac ah idzatil
e590 ti tali u hokol ichil u luumil che, ichil u luumil tunich
xotom ahau xotic u yicħac ah cħuyum thuli
ti u lachlam pach cab cohi yetel cħamaci
elom yactunil
manaan tun cħamac, manaan tun cab coh ti chibali
e595 noh uah u uah katun, uahal uah u than katun
ayikal haab, ayikal katun
cici batabil, cici halach uinicil,
cici olal bin yanac ti baalcah tuzinil
tu chi kaknab u cħaic u yoch tan yol che tu hedz u katunil uale
kintunyaabil, xe kik, u dzoc cici olal
e600 ti u katabal naatal naat ti hanali
manaan tun numya; cici olal tu kin, tu katunil uale
bin ayikalac ah numya uinicil
balbahali xan yutzil katun
yutzil ix chacoob bin meyahnacobi
e605 ti ix u hokol ich luumil tunich ti cristianoil; yet tal diosi
ti tun u katal ok olal ti yah belnalil cahobi
      yetel u puertail takin
yetel u casamientoil cah ti can kaz na
ti u katabal c’ xanab ualac licil c’ cristianoil
heklay ti ahi cab tumeneli
e610 heklay c’ ualic helelae
he ix bin dzocbal nicte katun lae
conbil bin dzocbal
ulel u than yahaulil
ti ca bin uluc uuc utzil chac ek yetel tupem caane
e615 paa hol chace tu uuclahun tune
 
 
Lahun Ahau Katun
 
e640 Lahun Ahau Katun u uaxac dzit katun cu xocol
Lahun Chable u hedz katun ti Lahun Ahau Katun
Zaclactun u hedz katun
ti yuleloob tu cahaloob
can uathom u kax eb cheob yokol yahaulil cabi
e645 elom dzidz, elom zuz, elom mucuy tu chi kaknab
elom u ku cħicħ, uakom chaltun
oxil uah u uah
kintunyaabil u cuch katun, u ye katun
u than ku caanal yetel u colel caan
e650 bin dzoc u lukuc tac pach, tac tan uale
mamac bin hauzic u than c’ yumil ti dios mehenbil
u yumil caan yetel luum lae
ma manomi bin u chuc tu cal ti baalcahi tuzinil
bin uluc santo cristianoil
e655 pulic u kin ca u ualkezubaob ah numoob tu lobil u beloob
mamac bin hauzic lay tun kintunyaabil
chabil u than yokoloob maya ah kinoob lae
 
 
uaxacil Ahau Katun
 
e670 Uaxac Ahau Katun u bolon dzit katun cu xocol
Itzmal u hedz katun ti bolon Ahau Katun
Kinich Kak Moo u uich ti yahaulil, u hedz katunil uale
ti yuleloob tu cahaloob tu ca uadz
emom chimal, emom halal yokol Chakan Putun tu pach yahaulil cabi
e675 pakom u poloob ich paki Ah Chakan Putunoob, u dzulil cabi
u dzoc zidzil, u dzoc numya ti baalcah
banban katun ya bin beeltabaci tumenel ah otochnalobe
 
 
Uacil Ahau Katun
 
e700 Uac Ahau Katun u lahun dzit katun cu xocol
Uxmal u hedz katun ti Lahun Ahau Katun
ti uchom okliztuba
chic u uich, chic u than ti yahaulil
bin u tuz u coil than u tzuc achil
e705 ca emom u koch
xotic u caloob tumen u keban thanaloob
ca tun caput cuxlacoob
u paktoob u xotkin c’ yumil ti dios
latulah yocoloob ti cristianoil yetel u cuchteeloob
e710 he bahun zihaan uay yokol cabe bin ococoob ti cristianoil
lay u cuch uac Ahau Katun lae
 
 
canil Ahau Katun
 
e730 can Ahau Katun u buluc dzit katun cu xocol
Chi Cħeen Itza u hedz katun ti canil Ahau Katun
ulom tu cahal Ah Itza
ulom kuk, ulom yaxum, ulom ah kantenal
ulom xe kik tu can uadz
e735 ulom Kukul Can tu pach Ah Itza tu caten
u than katun uale
 
 
cabil Ahau Katun
 
e750 cabil Ahau Katun u lahca dzit katun cu xocol
maya uaz cuzamil, maya tzuc pom u hedz katun ti ca Ahau Katun
tancochhom yan u uah, tancochhom yan u yaal
tancochhom yan u templo ti yahaulil
tu katunil cabil ahau uale
e755 u xul u than dios lae
 
 
Oxlahun Ahau Katun
 
e790 Oxlahun Ahau Katun u yoxlahun dzit katun cu xocol
Kinchil Coba u hedz katun ti Oxlahun Ahau Katun
Cabal Ix Bach Can u hedz katun
etlahom ual, etlahom udzub yahaulil cabi
nocpahom u uich kin, nocpahom u uich :U:
e795 emom u kikel che yetel tunich
elom caan, elom luum
u yuk xotkin yokol cuxaanoob, yokol cimenoob
cuxlahom cimenoob uchlahom caanal
naclahom ti tibil beob caanal, emom ti lobil beob tu dzu luum
e800 bin minaanac u muk caan yetel luum
bin ococ ti cristianoil nucuch cahoob
u cahal mac naloob, u nohochil cah, max u kaba
tu yukul mehen cahoob, tu yukul petenil, maya cuzamil, maya patan
licil ca kin uinicil tu cal coil dzidzi mehenil
e805 tu xul ca zatmail yetel zubtalil cux yol c’ mehenoob tu nicteob
minaan yutz kin toon lae
u chun cimil tu lobil kik
tu hokol :U:, tu bin :U:, tulizil :U:
uchac cuchi tuliz kik
e810 bay tu utzul planetasobe ilabal yutzil lae; u xul u than dios
bin tac yokotoob yaalil caput zihil santo pixan
u kamoob santo olal
ma dzalbil u pachobi tal ti dios
hach manal bin cristianoabaloob tu santo oc yolal
      Ah Itzaob yetel balamoob
e815 u xul u hidzib te katun, u than u yumil caan yetel luum
lay yan u cuch ah Oxlahun Ahau Katun tu kin u dzoc katun uale

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Main Index

Return to top of page