Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2001:
David Bolles
  Combined Dictionary–Concordance of the Yucatecan Mayan Language
Update posted 6-19-03

Lubuc – Lukul u tibil Dios tu puczikal

Lubuc db) fourth form intransitive of lub = to fall.
vns) Andar con tiento: cijcunah xinbal, cicunah oc. Anda con tiento, mira no caigas: cijcun a uoc, hik lubceche. vns) Çiego de todo punto: ek may, cħop ich. Si un çiego guía [a] otro çiego, ambos caerán en el oyo: ua lic u payic u beel ek may yet ek mayile, bin lubucob ti mac tu cabilob. Çiego de un ojo: tan xel ek may, tan xel cħop ich, tan xel utz pacat.
b558 ca lubuc muluc ti xaman
b585 oxil chuen; bin lubuc hai, kin u cuch lae,
b625 lahun chuen; lob, ua bin lubuc hai, kin u cuch
b696 cabil manik; bin uchbal ca bin lubuc
mr170.002 minaan u than, ca bin lubuc
mr213.004 ua bin pecnac kik tu hobnil,
      ca bin lubuc uinic yoklal u lubul
mr305.004 ti likul ca bin lubuc tu puczikal uinic lae
rb143.006 he ca bin lubuc tancaz yokol uinice

Lubul db) general form intransitive of lub = to fall.
cam) lubul: caido. cam) lubul: caerse. cam) picliz: muchos, sin numero, v.g. picliz pixanob cu lubul ti metnal yoklal tzucyahil: muchas almas se van al infierno por la lujuria. cam) tacitac u cimil, u lubul, &. it will not be long in dying, in falling, &.
mtm) Lubul: caerse y la cayda. mtm) ah tan lubul: el que cae para delante o de rostro.
sfm) Lubul: caer y la caida. ¶ lubi tin men: cayó por mi, yo le hice caer. ¶ ma u lubul a muk; ma yoyol a uol: no desmayes. ¶ ma u nupintic batab; kok lubuc a uokol: no contraries al cacique porque no llueva sobre ti. ¶ caput lubul: caer otra vez. ¶ ah tan lubul: caer hacia adelante. ¶ cuch pach lubul; hahau pach: caer hacia atrás. ¶ lubul muk: caerse las fuerzas o desmayar. ¶ cħuc lubul; cħuc cabal: caida como ropa. ¶ luban; lubul; huban; hubul: caida como edificio. ¶ luben lub: cayendo y levantando. ¶ hubul; banal; pocħol: caerse edificio. sfm) Lubul; luban; hubul; huban: caida como edificio.
vns) Afloxar en las fuerças: lubul muk, lubul ol, puccikal. vns) Caer del caballo: lubul tumen tzimin. Cay así ayer del caballo: luben tumen tzimin holhe. vns) Caer allí y aquí, dando una caida tras otra: tan tan [t]ij lulubul. vns) Caer para adelante: tan lubul, ah tan lubul. vns) Caer rrepentínamente o súbitamente de su estado: ua[ç]ut lubul. vns) Caer en pie o eniesto: uan lubul, uacabal lubul. vns) Caer fuego del çielo: lubul ek. Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah u lubul ek yokol dzulob. vns) Caerle la suerte a alguno: lubul u kinil [y]okol, lubul tu thanil okol. vns) Caerse algún árbol y atrabesarse con muchas ramas: cħaukahal che. Caído así: c[ħ]auan che, c[ħ]auacnac u kab che. vns) Caerse el árbol con sus rraíçes: tocchahal che. vns) Caerse el árbol de rraiz: lebchahal. vns) Caída que uno da: lubul. vns) Justicia del justo: utzil, tibil, tohil. Justo hombre: tohol uinic, u tohil uinic. Justo y bueno: ah tohol be, tohol uinic. Siete bezes al día cae el justo en pecados veniales: uucten u lubul toholoch uinic ti çal keban ichil hunppel kin.
a193 al mehen ahau, amal u lubul u cuch haabe
      kohaanil u bel
a441 u tzolaan u xocol haab u lubul tu can titzil caan
b344 canil cib lob; u lubul u koch al mehenoob ti ppix ich
c439 lay bin lubul zinic balam haabil,
      hun co yol yaabil uale
j097 ua matan a manzexe ti u lubul a uokolexe
j170 uinice, bin uil u lubul a muk tumen a uet uinicile;
      ca alabac techi toe
j426 tumenel lay licil u talel u lubul u koch
rr018 oxtezcuntabac cu lubul in than ti abrencia chi cħeen
rr359 oxtezcuntabac cu lubul in than yicnal lelem caan chac
mr017.004 ca a cħa hunppel he,
      citac u lubul yalan u x- caxil
mr178.002 le uinic cu zut cab tu uich, cu lubul ti beob,
      zac cimil yan ti
mr213.004 ua bin pecnac kik tu hobnil,
      ca bin lubuc uinic yoklal u lubul
mr213.015 citac u lubule dzabac uix yuke
mr213.021 citac u lubule ca chacac u may u kupche
      ah men che
mr214.001 u dzacal u lubul bacix u nactantal yikal ha
mr215.001 mehen palal cu lubul tumen ik
mr216.001 uinic cu lubul ti luum
mr216.005 he u dzacal cu yalic ricardoe
      hemax cu lubul ti luum
mr305.003 cu lubul yokol tu pol uinic cu lubul u kinam
rb064.014 u lubul bin lakin payil, lakin ukumil

Lubul co: caerse los dientes. (mtm)

Lubul ek vns) Caer fuego del çielo: lubul ek. Dixo que caía fuego del çielo sobre los españoles: yalah u lubul ek yokol dzulob.

Lubul, hun vns) Consentir algún pecado admitiéndole en el coraçón: ocçah keban tu pucçikal. [¿Por ventura piensas, cada día, en el final de tu vida aquí en la tierra? ¿No, por ventura, has admitido el pecado en tu corazón? ¿No, por ventura, has pecado contra Dios algún día?]: Ua bin a tucle çançamal u xulel a cuxtal uay yokol cab lae?: Ma çamac a uocez keban ta pucçikal? Ma çamac çipicech ti Dios ti hun lubul?

Lubul muk vns) Afloxar en las fuerças: lubul muk, lubul ol, puccikal.

Lubul muk: caerse las fuerzas, desmayarse. (sfm)

Lubul muk: perder la fuerça o esfuerço y animo, y debilitarse y descaecer en fuerças; cansarse, desmayarse por enfermedad o hambre. (mtm)

Lubul ol vns) Afloxar en las fuerças: lubul muk, lubul ol, puccikal.

Lubul ol: desanimarse, desmayarse el coraçon o voluntad. (mtm)

Lubul puczikal vns) Afloxar en las fuerças: lubul muk, lubul ol, puccikal.

Lubul tu thanil okol vns) Caerle la suerte a alguno: lubul u kinil [y]okol, lubul tu thanil okol.

Lubul tumen tzimin vns) Caer del caballo: lubul tumen tzimin. Cay así ayer del caballo: luben tumen tzimin holhe.

Lubul u kinil okol vns) Caerle la suerte a alguno: lubul u kinil [y]okol, lubul tu thanil okol.

Lubul ya okol: venirle a alguno algun trauajo. (mtm)

Lubultzil; caedizo. (sfm)

Lubzabal vns) Abatir de[rr]ibando: lubeçah, hadzcab [.t.]. De[rr]ibado ansí: lubçahan. vns) Abatido ser: lubçabal .l. ha[dz]cabtabal.

Lubzah db) second form transitive of lub = to fall plus the causative -z-, giving to push over.
cam) lubzah: v.a. derribar, tumbar.
mtm) Lubçah; lubeçah:} derribar qualquier cosa.
sfm) Lubzah: derribar. ¶ keban lubzic u muk pixan: el pecado derriba el alma en sufrimientos.
rd002.888 uay bacan ca ci lubzah tulacal
      ti yum miztun balam

Lubçah muk: desmayar o descaezer o debilitar a otro, derribarle las fuerças. (mtm)

Lubzah muk: manancunah: quitar las fuerzas. (sfm)

Lubçah than: castigar como dios castiga. ¶ bin v lubez v than Dios a uokol: castigarte ha Dios. (mtm)

Lubçah ol .l. pucçikal: desanimar o desmayar a otro, quitandole el animo. (mtm)

Lubzahan: derribado, que lo han derribado. (sfm)

Lubze db) fourth form transitive of lub = to fall plus the causative -z-, giving to push over.
j429 lubze lay ti u chun xoc ti hun ahau loe

Luc ems) llanto interminable: luc.
mtm) ah luc: lloron. mtm) Luc: llorar los muchachos sin echar lagrimas, y llanto assi.

Luc (ah—); dzelmac; dzelem: llorón. (sfm)

Lucba: idem. (mtm)

Luch cam) nuppluch: ventosa.

Luch ebl) coutarea acamtoclada. pay-luch.
nel) coutarea octomera hemsley - rubia.: cabalkax, payluch -- med., mel.

Luch 1) db) the tree Crescentia cujete L. and the drinking gourd made from its round hard shelled fruit. The Spanish equivalent is jicara. See also homa, the ceremonial name for luch.
cam) chunluch: v.a. brindar, convidar a otro. cam) luch: sacar con cuchara. cam) luch: jicara.
ebl) crescentia cujete l. luch, huaz, homa?
ebm) huaz. crescentia cujete l. guiro. Probably the wild form. See luch. C. macrophylla seem.
ems) cucharear: luch.
mtm) Luch: xicara o calabaça de arbol antes y despues de cortada, y el arbol que la lleua. mtm) Luch: vaso generalmente para beuer. mtm) accabte luch ti luum: asienta o ponla xicara en el suelo.
nel) crescentia cujete l. - bigno.: homa, h-uaz, luch (gueiro, jicara) -- art., mad., med., mel.
nem) homa: vaso ceremonial, hecho con el fruto de crescentia cujete, de lagenaria sp., o con los de otras plantas. nem) luch: la bignoniacea crescentia cujete l. y su fruto, el cual se utiliza para fabricar vasijas o jicaras. vease homa y lec.
sfm) Luch: jícara.
vns) Abollar [qu]ebrando: opp paate. [Quiebra así la jícara, que de nada aprovecha ya]: opp paate luch, mabal uilal. vns) Con agua llobediça así me dieron cámaras: chulub hubci in nak. Agua cojer así: chulub .t. Coge de esa agua en xícara, y ben a dármela: chulubte haa ti luch, ca tacech a dzab ten. vns) Brindar: chun chun luch .t., chun luch .t. vns) Calabaçones, otros: luch. vns) Casados que biben bien, con contento, y tienen un coraçón y una boluntad: hunppelili ol, lac, luch, pol, pucçikal yetel a cħuplil; y[etel a] xiblil hunppel [a] lac, a uol, a puc[ç]i[k]al. vns) Conprar de en una en una la cosa: ppelppel man .t. No me conpres mis xícaras de en una en una: ma a ppelppelmantic in luch. Conpréme mis xícaras así: ppeppelhi u manic in luch. vns) vaso o jicara: luch. vns) vaso de barro: kat.
Roys/Bac/122: Luch. Crescentia Cujete, L., calabash (Standl.). It is prescribed for coughs, asthma, retarded parturition, diarrhea, and skin diseases (Roys, Ethno-Botany, 262). It is cited in an incantation for a certain wasp poisoning (MS p. 143).
c199 tu than tu luch, tu dzam, tu pop, tu kanche amayte ku
c317 can edzlic u luch, can edzlic u lac, can edzlic u xec
e157 bolonpiz u lac, bolonpiz u luch
f331 zauin u lac, zauin u luch
h068 chac lol u luchoob; chachac nicte u nicteiloob
h070 zac lol u luchoob; zac ix pach dza u nicteiloob
h072 ek lol u luchoob; ek ix laul nicte u nicteiloob
h074 kan lol u luchoob; kan tzac nicte u nicteiloob
i384 lay zac luch yetel tzune zacae
i520 yume, lay ix kan ceh yetel yax luch yanil chucuah
j412 ca kin u xecoob, u luchoob, u ppocoob
k138 tunkul, hub, zacatan, zith, hopz, ix kay luch, xixtun,
k253 yetel tumben kuch, tumben luch, bolon yax tok,
rv006 cin kubic trece a lucheex zuhuy ziz olal than
mr007.008 ca yuk hun luch ziz ha utial u xe
mr016.004 ichil yaalil bay can luche dzabil tun cab ichil
mr154.003 u dzacale cħabac u uix h- xib pal
      bay hun noh luche
mr327.003 ca hucħuc, ca pukuc ichil u kabil lay luche
rb142.008 can techlic tun bacin in zuhuy luch

Luch 1a) db) bulucluch: whale, from buluc = eleven and luch = jicara.
cam) bulucluch: ballena.
ebm) buluc-luch. whale. (pio perez, 1866-77)

Luch 2) db) verb root: to cut vegetation at the ground.
ems) cortar hojas secas: luch. ems) podar: luch, cac-ah. ems) podar arboles: ppay luch. ems) rozar: ppay luch, cħac-ben. ems) segar: ppay luch.
mtm) Luch.ah,ub: podar los algodones y otros arboles, y quitar y cortar las ramas secas para que echen renueuos.
sfm) Luch; cac; xothyah: podar. ¶ luch a tanam: poda tu algodón. sfm) Luch; tok luch: segar matas.

Luch 3) ems) aspereza en la garganta: luch.
mtm) Luch.ah,ub: apretar la garganta por de dentro y pararla aspera comiendo frutas por madurar.

Luch 4) mtm) Luch.ah,ub: cucharear, sacar o tomar algo con cuchara y cosas assi. ¶ in luchah buul: saque frisoles con cuchara.

Luch takin: vaso de plata. (sfm)

Luch zel cam) luch zel: jicara pintada.

Luch.ah,ub: apretar la garganta por de dentro y pararla aspera comiendo frutas por madurar. (mtm)

Luch.ah,ub: cucharear, sacar o tomar algo con cuchara y cosas assi. ¶ in luchah buul: saque frisoles con cuchara. (mtm)

Luch.ah,ub: podar los algodones y otros arboles, y quitar y cortar las ramas secas para que echen renueuos. (mtm)

Lucheb cam) lucheb, luchub: cuchara.

Luchil cam) chunluchil: brindis.
vns) Aguazero pequeño: luchil haa.
h081 u ciil cab yetel u luchil cab yetel u yaxcheil cab
      yetel u chululil cab
mr252.008 layli u luchil huaze bin hauac tumen

Luchil ha vns) Aguazero pequeño: luchil haa.

Luchub cam) lucheb, luchub: cuchara.

Luclucancal
mr165.009 lay cu hach luclucancal yetel u tan u kab

Lucta: temblar los ojos. (sfm)

Lucum ebm) lucum, or lucum-can. an earth-worm. (motul)
ems) lombriz: luc-um, motz.
mtm) Lucum: lombriz.
sfm) Lucum: lombriz.
Roys/Bac/137: Lucum-can, or lucum. Angleworm. It is roasted, ground to powder, and mixed with atole or chocolate for a drink to cure an itching rach on the mouth or head (Roys, Ethno-Botany, 178). It is cited as a symbol of a bow-string in an incantation for chipping a flint point (MS pp. 197-198).
i393 17; mehene, ca a talez ten yax ix lucum can,
      yayax u pache
i396 he ix u ix lucum can lic u katice, lay u cal ah tzoe
mr107.001 lucum can kik, chibal nak
mr113.001 ppulmal, lucum can u kaba
mr359.002 u dzacale kan kelbil lucum
mr395.001 lucum can kik tu co uinic
mr395.002 cu yantal lucum can kik uacix och can kik
rb197.005 bal tun bacin u uayazba u kax u tokil
      zac lucum can
rb197.006 bal tun bacin u uayazba chac lucum can
rb198.002 bal tun bacin u uayazba u tab in chulul
      zac lucum can

Lucum can ebm) lucum, or lucum-can. an earth-worm. (motul)
Roys/Bac/137: Lucum-can, or lucum. Angleworm. It is roasted, ground to powder, and mixed with atole or chocolate for a drink to cure an itching rach on the mouth or head (Roys, Ethno-Botany, 178). It is cited as a symbol of a bow-string in an incantation for chipping a flint point (MS pp. 197-198).
i393 17; mehene, ca a talez ten yax ix lucum can,
      yayax u pache
i396 he ix u ix lucum can lic u katice, lay u cal ah tzoe
mr107.001 lucum can kik, chibal nak
mr113.001 ppulmal, lucum can u kaba
mr359.002 u dzacale kan kelbil lucum
mr395.001 lucum can kik tu co uinic
mr395.002 cu yantal lucum can kik uacix och can kik
rb197.005 bal tun bacin u uayazba u kax u tokil
      zac lucum can
rb197.006 bal tun bacin u uayazba chac lucum can
rb198.002 bal tun bacin u uayazba u tab in chulul
      zac lucum can

Lucum xiu nel) chenopodium ambrosioides l. - cheno.: lucumxiu (apazote) -- med.

Ludz ems) engañar: ludz, tuz, kutztah, paztah.
ems) pescar: ludz, cul-cal.

Luk 1) db) verb root: to swallow whole, to glup down. Transitive: lukic, lukah, lukmah, luke.
cam) luk, lukah: tragar, engullir sin mascar.
ems) engullir: luk.
mtm) Luk.ah,ub: tragar y comer tragando sin mascar como comen las aues. mtm) ah tadz luk: tragon. mtm) ah totop luk: tragon, gloton.
sfm) Luk: tragar o comer tragando (como hace la gallina). ¶ ixim u lukub ulum: da de comer a la gallina. ¶ cuch luktah: tragar por fuerza. ¶ tadz luk: tragar sin hacer pausa.
vns) Abrirse la tie[rr]a: ppachahal u chij luum. Abrióse la tie[rr]a y t[r]agóles el Infierno, como a Datán y Abirón: ppachahi u chij luum ca popot lukiob tumen Mitnal, ti bay u cibahob Datan [yetel Abiron]. vns) Bolber la comida a la boca para rumiarla: tulpach hanal luk.
c117 ti tali u xeic lay u lukahe tu chie
d213 bin u xeic lay u lukahe tu chie
d216 hach cħahuc, hach cii ca u lukahe,
      heuac ya bin u xeic
mr185.014 ua ma tu luke cħa u le x- haail
mr270.015 ca u luk u kab ethaz tan yemel u kikile
rb128.002 ti baca ta luk zacal zin tuni

Luk 1a) db) in plant names:
vns) Aguacates de cáscara colorada: chac lukub te.
mr099.032 yetel chac lutzubteob yetel hoppel cheche cacau
mr213.011 ua mae u le chac lubte on

Luk 2) db) mud.
cam) luk, lukil: lodo.
crm) yit: 2: heces, asiento. yit za: asiento del atole. u yit ppul; u yit ha: asiento de cualquier licor. u lukil: 6: idem.
ebm) luk: mud, mire.
ems) barro: luk, lum, mum. ems) cienega: chac luk, uk-am. ems) lodoso: chac luk, podz-mal, mum. ems) lodo: luk, be.
mtm) Luk: lodo o lama o cieno.
sfm) Luk: lodo, cieno, barro, lama. ¶ lukil a keban: te llenó de todo tu pecado. ¶ tul luk yokol: lleno de lodo, lodoso.
vns) Ablandarse el barro: lukmal. vns) Base ablandando [el barro]: lukmal u cah luk. vns) Albañar de casa: u beel haa, u beel luk. vns) Atollar a otro, açelle que atolle: dzam ti luk, hup ti luk, kal ti luk. vns) Atascar, como en lodo: dzam cab ti luk, hup ti luk. vns) Barro o lodo: luk. Caió en el lodo: lubi ich luk. vns) Barro para enbarrar: yachbil luum. Traed barro: a luum ex (tac a luumeex. vns) Barro de olleros: kat. vns) Barro negro: mum. vns) Barro amarillo para pintores y para [j]aros: kam luum. vns) Çieno, lodo o barro: luk. Mucho çieno o lodo ay en el camino: yanyan luk ti be.
c189 emom u luk yokol u uich pal
f427 cu patanticoob u luk hapay can
h315 ca u lukah u tunil cabi, u tunil uil cuch itzam luk
mr167.004 ca a cħa le luk cu hach uahacħtale,
      letie cu yantal tan be
rb200.008 chacal luum luk tzayi ta muk chee

Luk 2a) db) in plant names:
nel) guettarda combsii urban - rubia.: payluk, taztaab, xtezlob -- mad.

Luk 3) db) verb root: to leave. Intransitive: lukul, luki, lukaan, lukuc.
crm) akab ca luken: 4: de noche era cuando me parti. akbil ca luken: 3: de noche era cuando me parti.
ems) partir: ppa, lik, luk, ep, xoth-ah.
vns) [Como, conforme, cuando: ti…, ti…]. Como fueren tomando, se yrán: tu cħaah ti luki, ti bini. Como bayan llegando, bayan entrando: ti kuchi, ti oci.
g006 lay u tzolan katunoob ca lukci ti cab
g020 ca lukci tu luumiloob, ca taleloob uay ti petene,
      chacnabilton lae
g207 can tzuc lukciob; can tzucul cab u kabaob
j155 oxppel :u: in kuchuli; cu than;
      oxppel :u: lukech tech ah chucil

Luk 4) db) verb root: to remove, to take away. Transitive: lukzic, lukzah, lukzmah, lukze. Passive: lukzabal, lukzabi, lukzaban, lukzabac.
ems) liberarse: luk.
ems) quitar: lac-ah, luk, toc, tza, cip-ah, cool, cħuy codz.
vns) Caueça o raíz de postema o encordio: u chuyil yaah, u yaahil yaah. Quita la raíz de la llaga, y sanará: lukuz u chuyil u baalma ya, catun manac u yail. vns) Corromper donçella, bocablo onesto: yax than, yax et uay [.t.] Dizen que corronpio a su her[ma]na menor: u yax thanah, u yax etuaytah bin yidzin. vns) Corromper donçella: cuxcinah ol, pa[a] çuhu[y]il, çatçah çuhu[y]il. Corronpida así: paan çuhu[y]il, lukan u çuhu[u]il. vns) Çarpas que se haçen en las puntas de la ropa: u tanam u chij nok. Muchas çarpas tienes en tu ropa: yanyan u tanam u chij [a] nok. Çarposa persona, que hace çarpas así: pakpakcil luk tu chij nok.
e455 minaan toc lukzah, minaan zidzil yetel pocħil
f077 ti ix u lukzah u ppicil u cuch
h315 ca u lukah u tunil cabi, u tunil uil cuch itzam luk
k260 pit a nokeex, lukz u kaxil a holeex
mr067.011 ca a lukez u baal ca a chup
      yetel le dzaca hatzcab
mr116.004 lukzabil u noy
mr167.008 ua mae ca a lukez u puczikal oxtul cuzonoob
mr200.005 zanzame ca a lukez yetel pidz tu ni cħilib
mr200.006 bay y lukzabal bak tu uich uinic
mr211.004 ca lukzaci
mr223.009 ca lukzabac u muk u le coles ichil choco ha
rb090.012 lukzah in caah ti chacal hocħ, zacal hocħ,
      ekel hocħ, kanal hocħ
rb090.014 lukzah in caah ti chacal ppoppox, zacal ppoppox,
rb099.005 bacin zam tun bacin in lukez ah chibale
rb159.003 zam tun bacin in lukez
rj083 utial u cħocħah le santo mesa,
      tial u lukzah le santo edzebal

Luk 5) ems) defenderse: toc-ba, luk, hech.

Luk 6) ems) disculparse: luk.

Luk che cam) lukche: rollizo, viga delgada.

Luk chij: librarse o escaparse por supico con palabras o razones de la culpa que le echan, o de algun trabajo y ocupacion. (mtm)

Luk.ah,ub: tragar y comer tragando sin mascar como comen las aues. (mtm)

Lukaan 1) cam) dzoclukan: perfecta y cumplidamente.
vns) Acabar la cosa con perfeción: dzoc lukçah. Acauada cosa assí: dzoc lukaan.
mr428.004 hach dzac licil yocol che ua ma lukaan u cheele
t 041.011 domingo; sol; dzoc lukan
t 041.015 viernes; venus; dzoc lukan
t 041.017 domingo; sol; dzoc lukan

Lukaan 2) mtm) Lukaan: cosa apartada o quitada de donde estaua. ¶ Item: cosa librada que sea librada.

Lukaan be: apartarse vn camino de otro. ¶ tabx lukaan v beel Cumkal: a donde se aparta el camino de Cumkal. (mtm)

Lukaan çinic: el que no tiene pulso. ¶ lukaan v çinic: no tiene pulso; muerto esta. (mtm)

Lukaan kinam ti pucçikal: tener perdido el miedo y respecto a algo. ¶ lukaan v kinam Dios ta pucçikalex: teneis perdido el miedo a Dios. ¶ lukaan in kinam ta pucçikalex: teneisme perdido el miedo y respecto. (mtm)

Lukaan patan: libre de tributo que se le han quitado. (mtm)

Lukaan ppax: perdonada esta la deuda. ¶ lukaan in ppax: (mtm)

Lukaan xex: el que esta desainado. (mtm)

Lukaan zuhuyil vns) Corromper donçella, bocablo onesto: yax than, yax et uay [.t.] Dizen que corronpio a su her[ma]na menor: u yax thanah, u yax etuaytah bin yidzin. vns) Corromper donçella: cuxcinah ol, pa[a] çuhu[y]il, çatçah çuhu[y]il. Corronpida así: paan çuhu[y]il, lukan u çuhu[u]il.

Lukah cam) luk, lukah: tragar, engullir sin mascar.
vns) Comer tragando como las gallinas el maíz: luk. [ah ub]. Comieron maíz las gallinas: tu luk [ixim ulum]. Pas[iv]o: lukbul.
h315 ca u lukah u tunil cabi, u tunil uil cuch itzam luk

Lukahe
c117 ti tali u xeic lay u lukahe tu chie
d213 bin u xeic lay u lukahe tu chie
d216 hach cħahuc, hach cii ca u lukahe,
      heuac ya bin u xeic

Lukan cam) dzoclukan: perfecta y cumplidamente.
vns) Acabar la cosa con perfeción: dzoc lukçah. Acauada cosa assí: dzoc lukaan.
t 041.011 domingo; sol; dzoc lukan
t 041.015 viernes; venus; dzoc lukan
t 041.017 domingo; sol; dzoc lukan

Lukan u chuch: despezonado. (sfm)

Lukan u kikel; dzoyan tumen tzuc achil: desahincado. (sfm)

Lukan u patan: libre de tributo. (sfm)

Lukan u xanab; manan u xanab; hodzan u xanab: desherrado. (sfm)

Lukbil mtm) Lukbil: a tragos, o tragandolo. ¶ lukbil a cħaic: tomalo a tragos.
vns) A tragos, o trago a trago: amal lukbil. vns) Comer de presto, sin mascar bien la comida: pot lukbil hanal. vns) Comer tragando como las gallinas el maíz: luk. [ah ub]. Comieron maíz las gallinas: tu luk [ixim ulum]. Pas[iv]o: lukbul.

Lukbul mtm) Lukbul: ser tragado; passiuo de luk.ah.
vns) Comer tragando como las gallinas el maíz: luk. [ah ub]. Comieron maíz las gallinas: tu luk [ixim ulum]. Pas[iv]o: lukbul.

Lukci db) alternative fourth form intransitive of luk = to leave.
mtm) baili: essi esta, assi estava /o/ assi es siempre. tin baili /o/ tin baileni a lukci vaye: assi me estoy como me dexaste. tu baili kux Pedro cen: todavia me aborrece Pedro como de antes.
g006 lay u tzolan katunoob ca lukci ti cab
g020 ca lukci tu luumiloob, ca taleloob uay ti petene,
      chacnabilton lae
g207 can tzuc lukciob; can tzucul cab u kabaob
g275 lukci halach uinic tutul xiu yetel u batabil cabe
j428 lay lukci yax ahau ti caan,
      ca emi cħoc ahaulil yalan luum

Lukebal
j092 ix cuch luum idzinil bin lukebal uay ti petene

Lukech db) second person singular of the second form intransitive of luk = to leave.
j155 oxppel :u: in kuchuli; cu than;
      oxppel :u: lukech tech ah chucil

Lukez db) alternative general form transitive of luk = to remove, to take away.
crm) yan ti uol in dzoc lukez pak keban: 1: tuve voluntad de fornicar de hecho. crm) lukezon ichil u yail zatal cacah: 1: libranos del peligro que perecemos. crm) lukez u yaahil a yaah ca tun manac; lukez u yaahil a bocan ca tun manac: 1: saca la raiz de tu llaga, de tu apostema, y luego sanara.
vns) Apartar quitando: lukçah, lukeçah. Apártalo de ai: lukez telo. vns) Caueça o raíz de postema o encordio: u chuyil yaah, u yaahil yaah. Quita la raíz de la llaga, y sanará: lukuz u chuyil u baalma ya, catun manac u yail.
i609 zamacnac uil u boc ca bin in lukez u buce
mr067.011 ca a lukez u baal ca a chup
      yetel le dzaca hatzcab
mr167.008 ua mae ca a lukez u puczikal oxtul cuzonoob
mr200.005 zanzame ca a lukez yetel pidz tu ni cħilib
mr203.016 bin u lukez buy ziz bacix bak
mr216.017 ua mae lukez hun yal u xanab ua a xanab
mr252.005 ca a lukez u noy tancoch ca a dza ti chicix taan
mr336.009 oxten bin u lukez u hail
      utial tun a zizcuntic yelele
rb089.010 ti lukez yokol yax uinicil te, yax uinicil tun
rb099.005 bacin zam tun bacin in lukez ah chibale
rb159.003 zam tun bacin in lukez

Lukezah vns) Apartar quitando: lukçah, lukeçah. Apártalo de ai: lukez telo.

Luki db) second form intransitive of luk = to remove, to take away.
c067 ca ti luki ti yahaulil
ra211 tu luki, tu lukul tu orai ti be

Luki db) second form intransitive of luk = to leave.
vns) [Como, conforme, cuando: ti…, ti…]. Como fueren tomando, se yrán: tu cħaah ti luki, ti bini. Como bayan llegando, bayan entrando: ti kuchi, ti oci.
c555 ca luki ti caan, ca ix emi muci yalan luum
j140 ca luki ti caan, ti ix bini tzimintane
rb041.001 u le bin koch u uayazba ca luki tan yol caan

Lukic db) general form transitive of luk = to swallow.
vns) Comer tragando como las gallinas el maíz: luk. [ah ub]. Comieron maíz las gallinas: tu luk [ixim ulum]. Pas[iv]o: lukbul.
mr185.008 ua ma tu lukic ca a cħa u leche x- cħup

Lukil cam) luk, lukil: lodo.
vns) Asentadose ba el asiento del poçol y el polbo: dzanal u cah u xixil çaca y[etel] u lukil haa.

Lukil ha vns) Asentadose ba el asiento del poçol y el polbo: dzanal u cah u xixil çaca y[etel] u lukil haa.

Lukmal sfm) Lukmal; hokmal; makmal: dzucmal: ablandarse, pararse molixo como yerbas cocidas o pescado remojado.
vns) Ablandarse el barro: lukmal. vns) Base ablandando [el barro]: lukmal u cah luk.

Lukub 1) db) remover, that which removes, from luk = to remove and -ub = instrumental suffix.
Roys/Bac/122: Lukub-tok ("flint-remover"). Possibly not a plant name. It is cited in an incantation for various seizure (MS p. 28).
rb027.011 yak uchic bal hek u xau bin,
      yak chacal lukub tok bin u co zihom takin
rb073.003 lay bin oc tu pet u uich piccħinil bin
      zacal lukub, chacal lukub ti

Lukub 2) vns) Comer tragando como las gallinas el maíz: luk. [ah ub]. Comieron maíz las gallinas: tu luk [ixim ulum]. Pas[iv]o: lukbul.

Lukub te on db) chac lukub te on: a variety of avocado. Perhaps the texts entries below are both referring to this variety. See the vns entry.
ebm) chac-lubte-on: (page 106) Lit. Red fallen aguacate.
vns) Aguacates de cáscara colorada: chac lukub te.
mr099.032 yetel chac lutzubteob yetel hoppel cheche cacau
mr213.011 ua mae u le chac lubte on

Lukuc 1) db) fourth form intransitive of luk = to remove, to take away.
d171 tu haabil 1921 años bin lukuc ho ahau katun
e650 bin dzoc u lukuc tac pach, tac tan uale
i021 oxppel haab u binel ca lukuc tu tepal
i270 ca bin lukucoob yicnal yax halach uinic
      te tu pol petene
j152 oxppel :u: lukuc yah chucil ca kuchi te tzimintane
t 043.001 bin ix lukuc u hach nohil chacil hai
      bin hach zizac luume

Lukuc: desde. ¶ okte aba ti Dios can lukezech tu kab cizin: ruega a Dios para que te libre de los engaños del demonio. ¶ lukuc kuchul (c): desde hasta. (sfm)

Lukul 1) db) general for intransitive of luk = to swallow whole, to gulp down.
cam) lukul: ser tragado.

Lukul 2) db) general form intransitive of luk = to leave.
cam) lukul: librarse, salvarse, apartarse, quitarse.
cam) dzoclukul: perfeccionarse.
mtm) Lukul: apartarse o quitarse. mtm) Lukul: partirse de algun lugar; salir del.
sfm) Lukul; hudz ba: apartarse (del lugar) o irse, desviarse. ¶ tab a lukul: a donde vas. ¶ luken te lo: apártate de allá. sfm) Lukul; likil: partirse de camino y la partida.
vns) A manderecha: ti noh. A la isquierda: ti dzic. No te apartes a manderecha ni a manisquierda: ma a lukul ta noh ma ix ta dzic xan. vns) Apartarse el camino, o cosas así: lukul be. Adónde se aparta el camino de Maní?: taba u lukul u beel Maní?, taba u lukul beel tal Maní?.
rb061.004 ta uilah in tal, ma ta uilah in lukul

Lukul 3) db) general form intransitive of luk = to remove, to take away.
mtm) Lukul: librarse o saluarse.
sfm) Lukul; tocpahal; loohol: librarse (de peligro), salvarse. ¶ ca laac tah menel binil a lukebal tu kab: para que con esto te libres de su mano.
vns) Alegrar al triste quitándole la tristeça: lukçah okom olal. Alegrarse uno a sí, dejando la tristeça: lukul okom olal, lukçah okom olal.
c041 tu kinil u lukul u xotemal pahal
c065 lay u lukul u cuch
c214 tu kin u lukul yala pop, yala u luch, yala u lac
i063 ti yan olom kik tu lol u zoote, ti uil u lukule
ra088 utial u lukul tu cuentail le santo primicia
ra211 tu luki, tu lukul tu orai ti be
mr317.002 le incordio lae, bay bocaan u lukule
mr367.004 ppiz u lukul u puhil u tuil tulacal

Lukul 4) db) hun lukul = for ever, permanently. See also hun kul.
e468 bala ta thane hun lukul ah cici olal u balamil cabe
c 102.012 bala xeneex tu pach tu hun lukul numya
c 102.015 ti hun lukul gloria yet ppizaan gloria josapat
c 102.026 ti tun u binoob ti hun lukul u numyail mitnal
      tu lamay cab

Lukul be vns) Apartarse el camino, o cosas así: lukul be. Adónde se aparta el camino de Maní?: taba u lukul u beel Maní?, taba u lukul beel tal Maní?.

Lukul coyol: desempeñarse. ¶ lukan in coyol: desempeñado estoy. (mtm)

Lukul çuhuyil: perder la virginidad. ¶ luki v çuhuyil Juana tumen Francisco: (mtm)

Lukul koch: descargarse o desculparse de lo que le culpan. (mtm)

Lukul nac: hartarse y satisfazerse y sacar el vientre de mal año. ¶ lukaan va a nac ti baxal?: estas harto de jugar? (mtm)

Lukul nac: satisfazerse o vengarse de alguno haziendole açotar o castigar. ¶ ti luki in nac ti Juan ti hadzi tinmenel: satisfechome he de Juan que le han açotado por mi orden o porque yo lo açote. (mtm)

Lukul okom olal vns) Alegrar al triste quitándole la tristeça: lukçah okom olal. Alegrarse uno a sí, dejando la tristeça: lukul okom olal, lukçah okom olal.

Lukul pay: perdonarse lo que se auia prestado para boluerse en la mesma especie, y perdonarse la deuda assi. ¶ luki v pay ixim ti cah: ya le perdonaron el maiz y dinero que deuia al pueblo que el pueblo le auia prestado. (mtm)

Lukul pena: ser vno penado; lleuarle la pena. ¶ ti luki v penail ti Juan: lleuadole an la pena a Juan; penadole an. (mtm)

Lukul ppax: ser perdonada la deuda lo que vno auia de pagar. (mtm)

Lukul u kinam tu puczikal; lukul u tibil Dios tu puczikal: perder temor a Dios. (sfm)

Lukul u tibil Dios tu puczikal; lukul u kinam tu puczikal: perder temor a Dios. (sfm)

 

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Section L - pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Sections - A | B | C | CH | CHH | DZ | E | H | I | K | L | M | N | O | P | PP | T | TH | TZ | U | UA | X | Y | Z

Return to top of page